Psychoterapia Integratywna

dr Anna Szałańska

ja i moi pacjenci jesteśmy towarzyszami podróży
Irvin D Yalom „Dar terapii” (s.8)

O mnie

Jestem psychoterapeutą integratywnym - korzystam z różnych podejść w psychoterapii, których efektywność jest naukowo dowiedziona. Ukończyłam Studium Psychoterapii Integratywnej – czteroletnie szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Otrzymałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej uprawniający do prowadzenia psychoterapii. Swoją pracę stale superwizję w podejściu Integratywnym oraz Gestalt.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychoterapii tj. Integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Integratywna psychoterapia lęków, Integratywna psychoterapia depresji, Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie (stopień podstawowy i zawansowany) oraz inne tj. Diagnoza kliniczna DSM, Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy i zaawansowany, Praktyki uważności, Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby, Psychoterapia par, Praca z ciałem w psychoterapii Gestalt. W ramach programu szkolenia w zawodzie psychoterapeuty odbyłam staż kliniczny pracując z osobami chorymi psychicznie na Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego.

Mój pierwszy zawód to psycholog. Ukończyłam studia magisterskie w tej dziedzinie na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyłam również Środowiskowe Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN przy udziale Wydziału Psychologii (Uniwersytetu) SWPS w Warszawie. Uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie Psychologii (w obszarze Psychologii różnic indywidualnych). Jako wykładowca i naukowiec pracowałam m.in. na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie SWPS Wrocław.

Jako praktyk, naukowiec oraz dydaktyk interesuję się Psychoterapią jako nauką - teoretycznie i badawczo. Uczę Naukowych podstaw psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie.

Prywatnie jestem żoną, matką oraz miłośniczką psów.


Psychoterapia

Psychoterapia jest spotkaniem człowieka z drugim człowiekiem. Ma służyć wspólnej pracy nad zgłaszanymi problemami, często są one uświadamiane wraz z procesem terapeutycznym. W pracy kieruję się indywidualnym i niepowtarzalnym doświadczeniem życiowym każdego człowieka oraz potrzebami osoby przychodzącej po pomoc. Podstawą pracy i zmiany terapeutycznej jest bezpieczna relacja oparta o zaufanie, gdzie człowiek może się otworzyć, poznać siebie oraz wyrazić swoje uczucia. Uzyskana dzięki psychoterapii pogłębiona świadomość siebie umożliwia zmianę funkcjonowania i prowadzi do tworzenia satysfakcjonujących relacji.

Pracuję w oparciu o ogólne zasady efektywności psychoterapii. Metodycznie w prowadzeniu psychoterapii bazuję przede wszystkim na rozmowie oraz czasami na proponowanych przeze mnie eksperymentach, zadaniach i ćwiczeniach. Bazuję teoretycznie na podejściu Gestalt, którego podstawą jest założenie pochodzące z psychoanalizy, że doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na funkcjonowanie w dorosłym życiu. W pracy również korzystam z elementów psychoanalizy, a także z psychosomatoterapii oraz metod poznawczo-behawioralnych i mindfulness,. W praktyce pracuję przede wszystkim w oparciu o niepowtarzalne doświadczenie człowieka, który przychodzi po pomoc, a sposób pracy dopasowuję indywidualnie. Zakładam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i ma swoje potrzeby oraz możliwości rozwoju. Pogłębiona praca psychoterapeutyczna doprowadza często do wglądów i doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoje życie, na relacje z bliskimi osobami oraz rzeczywistość. Może prowadzić do wzbudzenia umiejętności obdarzania miłością siebie i drugiego człowieka. Długofalowo dzięki pogłębionemu sposobowi pracy psychoterapia może służyć zmianom życiowym oraz przemianie funkcjonowania na satysfakcjonujące. Człowiek może nauczyć się tworzyć dobre relacje oraz poczuć zadowolenie ze swojego życia.

Przebieg terapii

Czas trwania psychoterapii jest różny - od kilku spotkań do kilku lat. Zależy on głównie od głębokości pracy i problemów, motywacji oraz możliwości osoby przychodzącej po pomoc. Pierwszych kilka spotkań ma charakter konsultacji, w czasie których rozpoznawany jest problem, ustalane są cele oraz podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu psychoterapii. W pogłębionej (długoterminowej) psychoterapii potrzebny jest dłuższy czas gdyż pracujemy nad dzieciństwem, po to by osoba uświadomiła sobie doświadczenie w tym mechanizmy pochodzące z pierwotnych relacji, emocje oraz uczucia, które są obecne w jej dorosłym życiu w nieadaptacyjnym sposobie funkcjonowania.

Indywidualna konsultacja psychoterapeutyczna – jest to spotkanie, którego celem jest określenie problemu oraz potrzeb klienta, a także celów terapii i sposobu pracy.
Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa skoncentrowana jest na rozwiązaniu trudnej sytuacji np. podjęciu decyzji życiowej np. o rozwodzie. Trwa od 10 do 20 cotygodniowych sesji terapeutycznych. Czasami psychoterapia krótkoterminowa może być wstępem do pracy długoterminowej.
Psychoterapia indywidualna pogłębiona ( długoterminowa ) nastawiona jest na poszerzanie świadomości siebie (swoich uczuć, myśli, mechanizmów, zachowań), co pozwala na zmianę i osiągnięcie lepszego funkcjonowania. Trwa od 9 miesięcy do kilku lat w formie cotygodniowych sesji terapeutycznych.
Indywidualna konsultacja psychoterapeutyczna – jest to spotkanie, którego celem jest określenie problemu oraz potrzeb klienta, a także celów terapii i sposobu pracy.

Ogólne zasady psychoterapii

10 zasad dotyczących moich usług, które spisałam i zgodnie z którymi pracuję. Omawiamy je na jednej z konsultacji i w przypadku chęci podjęcia psychoterapii zostaje podpisany przez klienta i psychoterapeutę dokument z tymi zasadami.

  1. Oferuję sesje konsultacyjne i psychoterapię indywidualną w modalności Integratywnej.
  2. Oferuję psychoterapię krótkoterminową i długoterminową czyli pogłębioną.
  3. Stosuję się do Kodeksu Etycznego Polskiej Federacji Psychoterapii http://www.psychoterapia-polska.org/kodeks-etyczny-pfp
  4. Zgodnie z Kodeksem zobowiązuję się do całkowitej poufności za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa obligują mnie do odstąpienia od tajemnicy (sytuacja zagrożenia życia pacjenta lub osób trzecich) .
  5. Zgodnie z Kodeksem, okresowo konsultuję moją pracę z superwizorem, który pomaga mi doskonalić moje metody pracy psychoterapeutycznej z pacjentami i którego również obowiązuje zasada poufności.
  6. Sesja trwa 50 minut w ramach konsultacji / psychoterapii indywidualnej, chyba że zostanie ustalony inny czas spotkania.
  7. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu , chyba, że ustalona zostanie inna częstotliwość.
  8. Aktualnie moja stawka wynosi 120 zł za każdą sesję w ramach konsultacji / psychoterapii indywidualnej i jest ona ustalana co roku. Płatność odbywa się gotówką po wizycie.
  9. Sesja może być odwołana nie później, niż 5 dni przed spotkaniem, w przeciwnym razie będzie policzona pełna opłata za sesję.
  10. Zachęcam, aby w przypadku okresu terapii trwającego dłużej, niż 2 miesiące osoba poinformowała mnie o swojej chęci zakończenia terapii przynajmniej 2 tygodnie wcześniej, aby w ten sposób zaplanować sesję przeznaczoną na podsumowanie i odpowiednie zakończenie terapii.

Kontakt

Anna Szałańska

tel. 608 377 250

email: annaszalanskapsychoterapia@gmail.com

Opole, ul. Reymonta 47/4

Proszę o telefoniczne umawianie wizyt.

Anna Szałańska - ZnanyLekarz.pl

[ Powrót na górę ]